Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

BuddyWise is een handelsnaam van Nationale Handelsacademie BV. In dit statement beschrijven wij hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BuddyWise verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Ibannummer

 

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat BuddyWise hun persoonsgegevens verwerkt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BuddyWise verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen opleiding;
 • het afleveren van de door jou gekozen opleiding en daarmee samenhangende producten en diensten;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten en je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • voldoen aan de voor BuddyWise geldende wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs;
 • BuddyWise analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • BuddyWise volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst met jou;
 3. wettelijke verplichting;
 4. gerechtvaardigd belang van BuddyWise of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

 

Studiegids en proefles

Als je bij ons een studiegids en/of een proefles aanvraagt dan nemen wij graag via e-mail of telefoon contact met je op om je te adviseren omtrent een mogelijk door jou te volgen opleiding. Wij slaan hiervoor jouw gegevens op. Als je dit niet op prijs stelt, kun je jezelf afmelden door middel van de afmeldlink onderaan de e-mail, of door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij je graag over onze diensten, producten, aanbiedingen en alles wat daarmee te maken heeft. Wij versturen onze nieuwsbrieven alleen aan degenen die hier toestemming voor hebben gegeven. Je kunt je op elk moment voor onze nieuwsbrief afmelden door een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BuddyWise deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BuddyWise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BuddyWise gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BuddyWise gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onderstaand een overzicht van de cookies die wij gebruiken, onderverdeeld in functionele cookies, analytische cookies en marketingcookies.

 

Functionele Cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goed werkende website. Zonder deze cookies werken basisfuncties als navigatie of beveiligde omgevingen op de website niet.

 

 functionele cookies

 

 

Analytische Cookies

Met de analytische cookies doen we kennis op van jouw gedrag op onze website. Deze informatie gebruiken we onder andere voor het optimaliseren van de website en ons aanbod.

 

statistische cookies

 

 

Marketing Cookies

Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je persoonlijke aanbiedingen sturen, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of op social media. 

 

marketingcookies 1

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BuddyWise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BuddyWise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens net zo lang als nodig is voor de hierboven aangegeven doelen of zolang als de wet ons daartoe verplicht.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BuddyWise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]